Onze Enige Macht : Solidariteit !


Ontslagen, opgedreven productiviteit, flexibiliteit, tijdelijke contracten….dit alles wordt ons voorgesteld als een fataliteit, als het resultaat van concurrentie met arbeiders van andere fabrieken, van lage-loonlanden, van onderbetaalde immigranten. Maar die "fataliteit" is het gevolg van de kapitalistische logika die winst zoekt, ten koste van wat dan ook. En die winst, die maakt het systeem door arbeiders uit te buiten. Door arbeiders te bedreigen, uit te persen als citroenen en weg te gooien als ze overbodig worden. Arbeiders uitspelen tegen andere arbeiders dient twee doeleinden : de echte oorzaak van uitbuiting en massa-ontslagen verbergen en de solidariteit van de uitgebuitenen verhinderen. De echte oorzaak van de massale ontslagen is ingebakken in het systeem zelf : de jacht op winst leidt tot massale overproductie en tegelijk tot massale armoede wereldwijd. Vandaag is het VW-Vorst die van die dubbele beweging –overcapaciteit enerzijds, ontslagen en verarming van arbeiders anderzijds- het slachtoffer wordt. En wiens beurt zal het morgen zijn?

Zoals gewoonlijk sluit de heersende klasse de rangen om de zaken onder controle te houden en de arbeiders naar ontmoediging te leiden. Terwijl de politie post vat rond de fabriek, pakken bedrijven uit met verdelende beloften -30 arbeidsplaatsen hier, 400 ginder-, creeert de overheid gauw reconversiecellen, ook al is er officieel nog niets beslist; en zwaait VW met de vage belofte van nieuwe productie in…2009. Zo wordt een cordon opgetrokken dat moet beletten dat het vuur in de pan slaat. De vakbonden spelen een centrale rol in die verstikking van het arbeidersverzet. Zoals gewoonlijk werpen ze zich op als de specialisten van de staking en sturen ze de arbeiders naar huis om te voorkomen dat ze zelf samen, op algemene arbeidersvergaderingen, discuteren en beslissen over hun strijd en hun toekomst ; zoals gewoonlijk organiseren ze pseudo-contacten met andere bedrijven om te beletten dat er spontaan een echte uitbreiding tot stand komt ; zoals gewoonlijk pakken ze uit met ‘harde’ onderhandelingen die in feite enkel dienen als glijmiddel voor de plannen van het kapitaal. We hebben het allemaal eerder gezien. Voor de zoveelste keer tonen de vakbonden dat ze dienen om de arbeiders koest te houden.

Het kapitalistisch systeem is een machine die mensen verplettert. Enkel de winst telt. De mens is maar een koopwaar als een ander, een onderdeeltje van tijdelijk nut voor de productie. Binnen dat systeem is er geen andere toekomst mogelijk dan een met steeds meer overproductie én tekort, geweld, honger, oorlogen en verwoesting van het milieu. De enige kracht waar we over beschikken om die logika de pas af te snijden is onze klasse-solidariteit : samen met onze klassegenoten van welk land dan ook, of ze werk hebben of niet, hebben we de macht om te weigeren ons te laten opsluiten in de rol die het kapitalistisch systeem ons toebedeelt.

Een andere wereld is mogelijk : de capaciteit om te produceren wat alle mensen nodig hebben bestaat. Samen kunnen we de basis leggen voor een maatschappij waarin elke mens recht heeft op een menselijk bestaan : een maatschappij die niet in dienst staat van de winst maar zich tot doel stelt om de menselijk noden te bevredigen.

INTERNATIONALISTISCH PERSPECTIEF


Home IP Archive Texts Discussion IP's French site Links